Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara «Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı»nın verilməsi


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara «Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı»nın verilməsi üçün müvafiq iсraatın aparılması
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma
 • Telefon vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara «Texniki Təhlükəsizlik Sertifikatı»
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 15 gün
Ödənişsiz : Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir
Rüsum :
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : Ödənişsizdir
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1 - 5-ci günləri
İşin başlama vaxtı : 09:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin inzibati binası
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri) ilə bağlanmış müqavilənin surəti - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Texniki və normativ sənədlər
- Kağız daşıyıcıda
Gigiyena sertifikatı - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
İstehsalçının texniki (konstruksiya, texnoloji, istismar və s.) sənədləri
- Kağız daşıyıcıda
Zəruri hallarda, ümumi görünüş cizgiləri və prinsipial sxemlər
- Kağız daşıyıcıda
İstismar sənədləri - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluq haqqında bəyannamə
- Kağız daşıyıcıda
Texniki və normativ sənədlər - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Elektromaqnit göstəriciləri üzrə sınaq protokolları - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin uyğunluq sertifikatı - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Texniki qurğu və avadanlıq üçün yanğın təhlükəsizliyi sertifikatı - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri) ilə bağlanmış kontraktın surəti
- Kağız daşıyıcıda
Sertifikatlaşdırılan texniki qurğunun və avadanlığın dəstinin, onların istehsalçısından alındığını təsdiq edən qaimənin surəti (qaimədə, həmin dəstə daxil olan texniki qurğuların və avadanlığın nömrələri də göstərilə bilər)- (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Dövlət ekoloji ekspertizasının rəyi - (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
İstismar sənədləri
- Kağız daşıyıcıda
Keçirilmiş sınaqların (texniki qurğular və avadanlıq qəbul edilərkən keçirilən sınaqların, vaxtaşırı sınaqların, təftiş sınaqlarının, xarici ölkələrdəki sınaq mərkəzlərində keçirilən sertifikatlaşdırma sınaqlarının) protokolları
- Kağız daşıyıcıda
Uyğunluq sertifikatı
- Kağız daşıyıcıda
Xarici ölkələr tərəfindən verilmiş sertifikatlar
- Kağız daşıyıcıda
Zəruri hallarda, ümumi görünüş cizgiləri və prinsipial sxemlər- (texniki qurğunun və avadanlığın bir dəstinin (ayrıca bir texniki qurğunun və avadanlığın) sertifikatlaşdırılması üçün)
- Kağız daşıyıcıda
Texniki qurğuların və avadanlığın sertifikatlaşdırılması üçün sifarişin verilməsi (bu formada aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır: Sifarişçinin hüquqi adı sahibkarın qeydiyyat sənədinin nömrəsi normativ - texniki sənədin ,TŞ və standartın adı texniki qurğunun və ya avadanlığın adı, MNŞ*) və (və ya) XİF MN** üzrə kodu)
- Kağız daşıyıcıda
Xarici ölkələrdəki laboratoriyalarda keçirilən sınaqların protokolları
- Kağız daşıyıcıda
Ödənilmə üsulları :
 • Ödənişsizdir
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan texniki qurğuların və avadanlığın sertifikatlaşdırılması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
  - Təhlükə potensiallı obyektlərdə texniki qurğuları və avadanlığı istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslərə texniki təhlükəsizlik üzrə sertifikatlaşdırmanın aparılması barədə Agentlik tərəfindən lazımi göstərişin verilməsindən;
  - Sertifikatlaşdırmanın hansı göstəricilər və normativ-texniki sənədlər əsasında keçiriləcəyinin müəyyənləşdirilməsindən;
  - Sertifikatlaşdırma proqramının hazırlanmasından;
  - Sınaq nümunələrinin seçilməsi, sınağın keçirilməsi üçün akkreditasiya olunmuş laboratoriyanın (mərkəzlərin) təyin edilməsindən;
  - Sınaq nümunələrinin identifikasiyasından;
  - Sınaq proqramı və metodu üzrə sınaqların keçirilməsindən;
  - Alınmış nəticələrin təhlili və sertifikatın verilməsi və ya verilməməsi barədə qərarın qəbul edilməsindən;
  - Sertifikatın verilməsi və texniki təhlükəsizlik nişanı ilə markalanmasına icazə hüququ barədə sənədin hazırlanmasından;
  - Sertifikatlaşdırılmış texniki qurğuya və avadanlığa təftiş nəzarətinin həyata keçirilməsindən.
  Tikintisi nəzərdə tutulan təhlükə potensiallı obyektlərdə texniki qurğuların və avadanlığın texniki təhlükəsizlik üzrə sertifikatlaşdırılması (bundan sonra sertifikatlaşdırılması) üçün:
  - Texniki tapşırığın və layihə sənədlərinin texniki təhlükəsizlik və dövlət ekoloji ekspertizalarından keçirilməsi və müsbət rəyin alınması;
  - Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada təhlükə potensiallı obyektin tikilməsinə (yenidən quraşdırılmasına) dair verilmiş xüsusi razılıqların və ya qaz təchizatı sahəsində xüsusi icazələrin olması;
  - Təhlükə potensiallı obyektin tikilməsini (yenidən qurulmasını, genişləndirilməsini) həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin xüsusi ixtisasa malik olmasını, texniki və təşkilati hazırlığını təsdiq edən təsis sənədinin və Agentlik tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınması barədə şəhadətnamənin surətlərinin olması;
  - Texniki qurğuların və avadanlığın milli uyğunluq sertifikatının olması;
  - Texniki qurğu və avadanlıqda sınaqların aparılmasını təsdiq edən texniki sənədin təqdim edilməsi;
  - Texniki qurğu və avadanlıqda aparılan sınaqların texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olması barədə protokolun (aktın) alınması.
  - Genişləndirilməsi nəzərdə tutulan təhlükə potensiallı obyektlərdə texniki qurğuların və avadanlığın sertifikatlaşdırılması üçün:
  - Texniki tapşırığın və layihə sənədlərinin texniki təhlükəsizlik və dövlət ekoloji ekspertizalarından keçirilməsi və müsbət rəyin alınması;
  - Texniki qurğuların və avadanlığın milli uyğunluq sertifikatının olması;
  - Texniki qurğu və avadanlığın sınaqlarının aparılması metodlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi;
  - Texniki qurğu və avadanlıqda aparılan sınaqların texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olması barədə protokolun (aktın) olması.
  Təhlükə potensiallı obyektlərdə yenidən quraşdırılması nəzərdə tutulan texniki qurğuların və avadanlığın sertifikatlaşdırılması üçün:
  - Texniki qurğu və avadanlıqda aparılan sınaqların texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olması barədə protokolun (aktın) olması.
  Qeyd: Quraşdırılması nəzərdə tutulan yeni texniki qurğular və avadanlıqlar təhlükəsizlik ekspertizasından keçirilməyiblərsə, bu halda onlar konstruksiya və istismar sənədləri əsasında ekspertizadan keçirilməlidirlər.
  - Təhlükə potensiallı obyektlərdə 6 aydan çox konservasiyada olmuş texniki qurğuların və avadanlığın işə salınması haqqında sınaq protokolu və aktı olmalıdır.
  - Fəaliyyətdə olan təhlükə potensiallı obyektlərdə texniki qurğuların və avadanlığın sertifikatlaşdırılması üçün onların konstruksiyası və istismar qaydaları haqqında müvafiq sənəd olmalıdır.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • - «Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifikatın verilmə Qaydaları»nın 3.8-ci bəndinə əsəsan obyekti istismar edən şəxs keçirilən yoxlamanın nəticələri ilə razılaşmadıqda, bu barədə qərarın verildiyi gündən ən geci 15 gün müddətinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə şikayət edə bilər.
  - Təqdim olunan şikayətə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qeydə alınmaqla 10 gün müddətində baxılır və qəbul edilmiş qərar obyekti istismar edən şəxsə və digər əlaqədar təşkilatlara yazılı şəkildə göndərilir.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Elektronlaşdırılmayıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Avtomatlaşdırılmayıb

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi


Ünvan: place AZ1073, Bakı şəhəri M. Müşfiq küçəsi, 501-ci məhəllə
Telefon: (99412) 512 00 61
Faks: (99412) 512 00 29
E-poçt: info@fhn.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: http://www.fhn.gov.az/
VÖEN: 1300959901
Ödəmə rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN-i - 1401555071
Bank Kodu - 210005
Müxbir hesabı - AZ41NABZ01360100000003944
SWIFT BİK - CTREAZ22
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: I-V günlər 09:00 - 18:00 Nahar fasiləsi 13:00 - 14:00
message