Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən təhsil müəssisələrinin institusional və proqram akkreditasiyasının həyata keçirilməsini əhatə edir.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Elektron müraciət və nəticənin ənənəvi məlumat daşıyıcısında təqdim olunması
 • Poçt xidməti vasitəsi ilə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • E-poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma
 • Şəxsi kabinet vasitəsilə məlumatlandırma
 • Telefon vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Akkreditasiya barədə sənəd
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 1 ay
Ödənişsiz :
Rüsum : Rüsum yoxdur
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : Xidmət ödənişsiz olaraq həyata keçirilir
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1-5-ci günləri Real vaxt rejimi:
İşin başlama vaxtı : 09:00:00 00:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00 00:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00 00:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00 00:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin inzibati binası
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Akkreditasiya olunan proqramlar üzrə təhsilalanların sayı və kadr potensialı haqqında məlumat
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Təhsil fəaliyyəti üçün verilmiş sənəd (lisenziya)
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Tədris planında nəzərdə tutulmuş təcrübənin nəticəsi barədə hesabat
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Təhsilalanların qəbulu, köçürülməsi, bərpası və xaric olunması haqqında əmrlər
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Akkreditasiya olunan proqramlar üzrə tədris planına daxil olan fənlərin proqramlarına uyğun hazırlanmış suallar
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün növ təcrübələr üzrə proqramlar
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Akkreditasiya olunan proqramlar üzrə bütün imtahanların nəticələri haqqında məlumat
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Bütövlükdə təhsil müəssisəsi və onun filialları üzrə özünütəhlil haqqında hesabat
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Tədris planında nəzərdə tutulmuş təcrübənin keçirildiyi müəssisələrlə bağlanmış müqavilələr
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Akkreditasiya olunan proqramlar üzrə tədris planına daxil olan fənlərin proqramlarının siyahısı
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd
- Elektron formada
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Hazırlıq mərhələsində təhsil müəssisəsinə akkreditasiyanın başlanılmasına dair rəsmi məlumatın göndərilməsi, təhsil müəssisəsinin ərizəsinin və akkreditasiya üçün tələb olunan sənədlərin elektron informasiya sisteminə yüklənilməsi, müraciətin və sənədlərin ilkin qiymətləndirilməsi və Akkreditasiya Komissiyasının yaradılması proseslərini əhatə edir. Qiymətləndirmə mərhələsində Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən təhsil müəssisəsinin institusional fəaliyyətinin və onun təhsil proqramlarının icrasının məsafədən (və ya yerində) qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Təhlil və qiymətləndirmə Akkreditasiya Komissiyasına təqdim olunmuş sənədlərin araşdırılması, yerlərdə aparılmış müşahidələrin və təhlilin, təhsil müəssisəsinin bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə, o cümlədən rəhbərlik, inzibati və akademik heyət, təhsilalanlar, məzunlar və əmək bazarının nümayəndələri ilə müsahibələrin və təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində maraqlı şəxslər (təhsilalanlar, məzunlar, müəssisənin işçi heyəti, işəgötürənlər və s.) arasında keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələri əsasında həyata keçirilir. Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının qiymətləndirmə mərhələsində təqdim olunan sənədlərin araşdırılmasının, təhlil edilməsinin və məlumatların üzləşdirilməsinin nəticələri əsasında Yekun Hesabat hazırlanır. Qiymətləndirmədən sonra Akkreditasiya Komissiyası 1 (bir) ay müddətində Yekun Hesabatı hazırlayır və müzakirə üçün sistemə yükləyir. Əlavə araşdırmaların aparılması zərurəti yarandıqda, 2 (iki) ay müddətində Yekun Hesabatı hazırlayır və müzakirə üçün sistemə yükləyir. Yekun Hesabatda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramının icrasının keyfiyyəti Akkreditasiya Meyarlarına uyğun olaraq qiymətləndirilir. Yekun Hesabata əvvəlki akkreditasiya zamanı aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məlumatlar daxil edilir. Yekun Hesabatda təhsil müəssisəsinin və ya ayrı-ayrı təhsil proqramlarının Akkreditasiya Meyarları üzrə qiymətləndirilməsi ilə yanaşı Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən təhsil müəssisəsinin ümumilikdə və ayrı-ayrı proqramlar üzrə fəaliyyətinin standartlara uyğunluğunun təmin olunması üçün verdiyi tövsiyələr və digər aidiyyəti məlumatlar öz əksini tapır. Təhsil müəssisəsi Yekun Hesabat Agentlik tərəfindən sistemə yüklənildikdən sonra 10 (on) gün müddətində həmin Hesabatla bağlı rəyini sistemdə qeyd edir. Rəy təqdim edildiyi tarixdən 5 (beş) gün ərzində təhsil müəssisəsi və Akkreditasiya Komissiyası Yekun Hesabatı müzakirə edir. Təhsil müəssisəsi ilə Akkreditasiya Komissiyası arasında Yekun Hesabatla əlaqədar razılaşma olmadığı təqdirdə, təhsil müəssisəsinin şikayəti əsasında tərəflərin iştirakı ilə Yekun Hesabata 10 (on) gün müddətində Apellyasiya Komissiyasında baxılır. Apellyasiya Komissiyasının qərarından asılı olaraq Yekun Hesabatda müvafiq dəyişikliklər edilir və bu barədə təhsil müəssisəsinə məlumat verilir. Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən imzalanmış Yekun Hesabat Agentliyə təqdim edilir və reqlamentə uyğun olaraq Akkreditasiya Şurasının müzakirəsinə çıxarılır.
  Xidmət zamanı yaranan hər hansı anlaşılmazlığın aradan qaldırılması və ya dəstəyin göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin "Qaynar xətt" xidməti (146) fəaliyyət göstərir.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • Mübahisələrin həlli üçün Agentlik tərəfindən yaradılan Apellyasiya Komissiyası fəaliyyət göstərir.
  İstifadəçilər xidmətin göstərilməsindən imtina edilməsindən və ya vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən yuxarı səlahiyyətli orqana inzibati qaydada şikayət verə bilər. Şikayət ərizəsi "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Qismən elektronlaşdırılıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Qismən avtomatlaşdırılıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi


Ünvan: place AZ- 1008, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai prospekti, 49
Telefon: (012) 599-1155
Faks: (012) 496-3483
E-poçt: info@edu.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: http://www.edu.gov.az
VÖEN: 1500046011
Ödəmə rekvizitləri:
Bakı şəhəri, Xətai prospekti, 49
Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
VÖEN 1500046011
Hesab№ AZ30CTRE00000000000002168501
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod 210005
m/h AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN : 1401555071
S.W.I.F.T Bik. CTREAZ22
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Təhsil Nazirliyinin Telefon Məlumat Mərkəzi ("Qaynar xətt” xidməti) - Telefon: 146 - 1 Təhsil Nazirliyinin Kommutator xidməti - Telefonlar: (+99412) 599-11-55 İş vaxtı: I-V günlər, saat: 9:00-dan 18:00-dək Fasilə 13:00-14:00-dək.
message