Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsini əhatə edir.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Poçt xidməti vasitəsi ilə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • E-poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Faks vasitəsilə məlumatlandırma
 • Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma
 • Telefon vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Xidmət istifadəçilərinə daşınmaz əmlaka ünvanın verilməsi ilə əlaqədar sənəd (arayış) verilir
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 1 iş günü 2 iş günü 10 iş günü
Ödənişsiz : Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir
Rüsum :
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd : - Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə QƏRAR № 1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na və Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının “10” noyabr 2010-cu il tarixli iclasının protokoluna əsasən QƏRARA ALIR: 1. Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən göstərilən kadastr xidmətlərin tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin: manatla Sıra №-si Xidmətlərin adı Tariflər (ƏDV ilə) 1. Daşınmaz əmlak barədə rastr, vektor məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi və verilməsi 1.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,50 2. Daşınmaz əmlak barədə mövcud qrafiki təsvirlərin və çöl ölçmə işlərinə dair məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 2.1 10-a qədər olduqda 1,0 2.2 11-20-yə qədər olduqda, 10-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,10 2.3 21-30-a qədər olduqda, 20-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,09 2.4 31-40-ə qədər olduqda, 30-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,08 2.5 41-50-yə qədər olduqda, 40-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,07 2.6 50-dən çox olduqda, 50-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,05 3. Daşınmaz əmlakın kadastr informasiya bazasının yaradılmasının vaxt və istehsal normalarının dəyəri 3.1 Hazırlıq işləri- 1 əmlak kompleksi (səhmdar cəmiyyət və s.) 1,15 3.2 Mövcud faylların CİS sisteminə inteqrasiya olunması üçün redaktə olunması 0,50 3.3 Redaktə olunmuş faylların CİS sisteminə daxil edilməsi 0,40 3.4 Meta məlumatların hazırlanması üçün mövcud məlumatların redaktə olunması 0,70 3.5 Daşınmaz əmlakın əsas kadastr göstəricilərinin əks olunduğu cədvəllərin yığılması 3.5.1 Sütunların sayı 10-a qədər olduqda 0,60 3.5.2 Sütunların sayı 11-20-yə qədər olduqda 1,20 3.5.3 Sütunların sayı 21-dən çox olduqda 1,30 3.6 Mövcud faylların sistemləşdirilməsi (5 MB yaddaşla) 0,65 3.7 Məlumatların internetdən və ya diskdən qəbul olunması, ümumi fayla köçürülməsi və ümumi faylın kadastr məlumatlar bazasına daxil edilməsi 1,25 4. Daşınmaz əmlakın kadastr xəritələrinin (planının) tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 4.1 1 dm2 planda konturların sayı 4.1.1 Konturların sayı 10-a qədər olduqda 100,0 4.1.2 Konturların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 2,60 4.1.3 Konturların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,80 4.1.4 Konturların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,20 4.1.5 Konturların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 40 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,60 4.1.6 Konturların sayı 50-dən çox, 50 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,20 5. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin naturada müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi 5.1 Ünvan məlumatların müəyyən olunması (1 obyekt: 1 ünvan) 3,15 6. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin ünvan reyestri sisteminə daxil edilməsi 6.1 Ünvan məlumatlarının bazaya daxil edilməsi (1 obyekt: 1 ünvan) 0,75 7. Daşınmaz əmlakın sxematik ünvan planlarının tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 7.1 1 dm2 planda obyektlərin (ünvanların) sayı 7.1.1 Ünvanların sayı 10-a qədər olduqda 25,0 7.1.2 Ünvanların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 1,60 7.1.3 Ünvanların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,80 7.1.4 Ünvanların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,40 7.1.5 Ünvanların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,20 7.1.6 Ünvanların sayı 50-dən çox olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,10 8. Daşınmaz əmlakın kadastrından məlumatların təqdim edilməsi, o cümlədən elektron üsulla verilməsi 8.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,25 Qeyd: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması işlərinin icrası zamanı “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı”nın 1-ci bəndinin cədvəl hissəsinin I-1-ci (Bina, tikili və qurğuların texniki inventarlaşdırılmasının aparılması) və I-2-ci (Torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması) bölmələri tətbiq edilir. 2. Bu qərar 2010-cu il “12” noyabr tarixindən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının sədri Şahin Mustafayev - Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə QƏRAR № 1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na və Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının “10” noyabr 2010-cu il tarixli iclasının protokoluna əsasən QƏRARA ALIR: 1. Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən göstərilən kadastr xidmətlərin tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin: manatla Sıra №-si Xidmətlərin adı Tariflər (ƏDV ilə) 1. Daşınmaz əmlak barədə rastr, vektor məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi və verilməsi 1.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,50 2. Daşınmaz əmlak barədə mövcud qrafiki təsvirlərin və çöl ölçmə işlərinə dair məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 2.1 10-a qədər olduqda 1,0 2.2 11-20-yə qədər olduqda, 10-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,10 2.3 21-30-a qədər olduqda, 20-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,09 2.4 31-40-ə qədər olduqda, 30-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,08 2.5 41-50-yə qədər olduqda, 40-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,07 2.6 50-dən çox olduqda, 50-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,05 3. Daşınmaz əmlakın kadastr informasiya bazasının yaradılmasının vaxt və istehsal normalarının dəyəri 3.1 Hazırlıq işləri- 1 əmlak kompleksi (səhmdar cəmiyyət və s.) 1,15 3.2 Mövcud faylların CİS sisteminə inteqrasiya olunması üçün redaktə olunması 0,50 3.3 Redaktə olunmuş faylların CİS sisteminə daxil edilməsi 0,40 3.4 Meta məlumatların hazırlanması üçün mövcud məlumatların redaktə olunması 0,70 3.5 Daşınmaz əmlakın əsas kadastr göstəricilərinin əks olunduğu cədvəllərin yığılması 3.5.1 Sütunların sayı 10-a qədər olduqda 0,60 3.5.2 Sütunların sayı 11-20-yə qədər olduqda 1,20 3.5.3 Sütunların sayı 21-dən çox olduqda 1,30 3.6 Mövcud faylların sistemləşdirilməsi (5 MB yaddaşla) 0,65 3.7 Məlumatların internetdən və ya diskdən qəbul olunması, ümumi fayla köçürülməsi və ümumi faylın kadastr məlumatlar bazasına daxil edilməsi 1,25 4. Daşınmaz əmlakın kadastr xəritələrinin (planının) tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 4.1 1 dm2 planda konturların sayı 4.1.1 Konturların sayı 10-a qədər olduqda 100,0 4.1.2 Konturların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 2,60 4.1.3 Konturların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,80 4.1.4 Konturların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,20 4.1.5 Konturların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 40 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,60 4.1.6 Konturların sayı 50-dən çox, 50 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,20 5. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin naturada müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi 5.1 Ünvan məlumatların müəyyən olunması (1 obyekt: 1 ünvan) 3,15 6. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin ünvan reyestri sisteminə daxil edilməsi 6.1 Ünvan məlumatlarının bazaya daxil edilməsi (1 obyekt: 1 ünvan) 0,75 7. Daşınmaz əmlakın sxematik ünvan planlarının tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 7.1 1 dm2 planda obyektlərin (ünvanların) sayı 7.1.1 Ünvanların sayı 10-a qədər olduqda 25,0 7.1.2 Ünvanların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 1,60 7.1.3 Ünvanların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,80 7.1.4 Ünvanların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,40 7.1.5 Ünvanların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,20 7.1.6 Ünvanların sayı 50-dən çox olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,10 8. Daşınmaz əmlakın kadastrından məlumatların təqdim edilməsi, o cümlədən elektron üsulla verilməsi 8.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,25 Qeyd: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması işlərinin icrası zamanı “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı”nın 1-ci bəndinin cədvəl hissəsinin I-1-ci (Bina, tikili və qurğuların texniki inventarlaşdırılmasının aparılması) və I-2-ci (Torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması) bölmələri tətbiq edilir. 2. Bu qərar 2010-cu il “12” noyabr tarixindən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının sədri Şahin Mustafayev - Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə QƏRAR № 1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 26 dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 247 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət tənzimlənməsi tətbiq olunan tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin təmin edilməsi Qaydaları”na və Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının “10” noyabr 2010-cu il tarixli iclasının protokoluna əsasən QƏRARA ALIR: 1. Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən göstərilən kadastr xidmətlərin tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin: manatla Sıra №-si Xidmətlərin adı Tariflər (ƏDV ilə) 1. Daşınmaz əmlak barədə rastr, vektor məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi və verilməsi 1.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,50 2. Daşınmaz əmlak barədə mövcud qrafiki təsvirlərin və çöl ölçmə işlərinə dair məlumatların CİS məlumat bazasına daxil edilməsi daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 2.1 10-a qədər olduqda 1,0 2.2 11-20-yə qədər olduqda, 10-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,10 2.3 21-30-a qədər olduqda, 20-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,09 2.4 31-40-ə qədər olduqda, 30-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,08 2.5 41-50-yə qədər olduqda, 40-dan çox olan hər bir element üçün əlavə 0,07 2.6 50-dən çox olduqda, 50-dən çox olan hər bir element üçün əlavə 0,05 3. Daşınmaz əmlakın kadastr informasiya bazasının yaradılmasının vaxt və istehsal normalarının dəyəri 3.1 Hazırlıq işləri- 1 əmlak kompleksi (səhmdar cəmiyyət və s.) 1,15 3.2 Mövcud faylların CİS sisteminə inteqrasiya olunması üçün redaktə olunması 0,50 3.3 Redaktə olunmuş faylların CİS sisteminə daxil edilməsi 0,40 3.4 Meta məlumatların hazırlanması üçün mövcud məlumatların redaktə olunması 0,70 3.5 Daşınmaz əmlakın əsas kadastr göstəricilərinin əks olunduğu cədvəllərin yığılması 3.5.1 Sütunların sayı 10-a qədər olduqda 0,60 3.5.2 Sütunların sayı 11-20-yə qədər olduqda 1,20 3.5.3 Sütunların sayı 21-dən çox olduqda 1,30 3.6 Mövcud faylların sistemləşdirilməsi (5 MB yaddaşla) 0,65 3.7 Məlumatların internetdən və ya diskdən qəbul olunması, ümumi fayla köçürülməsi və ümumi faylın kadastr məlumatlar bazasına daxil edilməsi 1,25 4. Daşınmaz əmlakın kadastr xəritələrinin (planının) tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 4.1 1 dm2 planda konturların sayı 4.1.1 Konturların sayı 10-a qədər olduqda 100,0 4.1.2 Konturların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 2,60 4.1.3 Konturların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,80 4.1.4 Konturların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 1,20 4.1.5 Konturların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 40 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,60 4.1.6 Konturların sayı 50-dən çox, 50 konturdan çox olan hər bir kontur üçün əlavə 0,20 5. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin naturada müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi 5.1 Ünvan məlumatların müəyyən olunması (1 obyekt: 1 ünvan) 3,15 6. Daşınmaz əmlakın ünvan rekvizitlərinin ünvan reyestri sisteminə daxil edilməsi 6.1 Ünvan məlumatlarının bazaya daxil edilməsi (1 obyekt: 1 ünvan) 0,75 7. Daşınmaz əmlakın sxematik ünvan planlarının tərtibi və müvafiq məlumatların verilməsi 7.1 1 dm2 planda obyektlərin (ünvanların) sayı 7.1.1 Ünvanların sayı 10-a qədər olduqda 25,0 7.1.2 Ünvanların sayı 11-20-yə qədər olduqda, 10 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 1,60 7.1.3 Ünvanların sayı 21-30-a qədər olduqda, 20 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,80 7.1.4 Ünvanların sayı 31-40-a qədər olduqda, 30 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,40 7.1.5 Ünvanların sayı 41-50-yə qədər olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,20 7.1.6 Ünvanların sayı 50-dən çox olduqda, 50 ünvandan çox olan hər bir ünvan üçün əlavə 0,10 8. Daşınmaz əmlakın kadastrından məlumatların təqdim edilməsi, o cümlədən elektron üsulla verilməsi 8.1 Bir daşınmaz əmlak elementi (tikili, bina, qurğu, kontur və s.) üzrə 1,25 Qeyd: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması işlərinin icrası zamanı “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının 31 iyul 2009-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı”nın 1-ci bəndinin cədvəl hissəsinin I-1-ci (Bina, tikili və qurğuların texniki inventarlaşdırılmasının aparılması) və I-2-ci (Torpaq sahələrinin inventarlaşdırılması) bölmələri tətbiq edilir. 2. Bu qərar 2010-cu il “12” noyabr tarixindən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının sədri Şahin Mustafayev
Ödənişin hüquqi əsası : - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının "Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə" 10 noyabr 2010-cu il tarixli 1 saylı Qərarının 5-ci hissəsi - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının "Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə" 10 noyabr 2010-cu il tarixli 1 saylı Qərarının 5-ci hissəsi - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının "Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən kadastr xidmətlərinin tarifləri barədə" 10 noyabr 2010-cu il tarixli 1 saylı Qərarının 5-ci hissəsi
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Bazar ertəsi - cümə günləri Əmlak Xidmətləri Məkanı həftənin 1-5-ci günləri, saat 09:00 - 19:00 Əmlak Xidmətləri Məkanı şənbə və bazar günləri, saat 10:00 - 17:00
İşin başlama vaxtı : 09:00 09:00 10:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00 19:00 17:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00 00:00 00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00 00:00 00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • - Əmlak Xidmətləri Məkanı;

  - Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında DDaşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinin və ya rayon şöbələrinin inzibati binaları.
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Müşayət məktubu (dövlət orqanları və ya bələdiyyələr tərəfindən təqdim edildikdə)
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Ərizə nümayəndə tərəfindən təqdim edildiyi təqdirdə səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Xidmət haqqının ödənilməsi barədə sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Ərizə (fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim edildikdə)
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron müraciət edildikdə) və ya əsli (şəxsən və ya poçt xidməti vasitəsilə müraciət edildikdə)
Daşınmaz əmlakın istifadədə olmasını təsdiq edən sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Daşınmaz əmlakın icarədə olmasını təsdiq edən sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Daşınmaz əmlakın mülkiyyətdə olmasını təsdiq edən sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
- Sənədin skan edilmiş surəti (elektron qaydada müraciət edildikdə) və ya surəti (xidmət yerinə gəlməklə müraciət edildikdə və ya poçt vasitəsi ilə göndərildikdə)
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • İstifadəçilər xidmətdən istifadə etmək üçün kağız üzərində tərtib edilmiş ərizə ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətinə müraciət edə bilər. Müraciətlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"a uyğun qəbul edildikdən sonra qeydə alınır və aidiyyəti struktur bölməyə icra edilməsi üçün göndərilir. Ərizə daxil olduğu gündən 3 (üç) iş günü müddətində müvafiq məlumatlar ünvan reyestrinə daxil edilməklə daşınmaz əmlak obyektinə ünvan verilir və bu barədə ərizəçiyə və ya qanunvericiliyə uyğun verilmiş etibarnamə əsasında onu təmsil edən şəxsə təsdiqedici sənəd (arayış) təqdim edilir. Ünvanın verilməsi ilə bağlı ərizə hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması haqqında ərizə ilə birlikdə verildikdə və ya ünvanı olmadan həmin daşınmaz əmlak obyekti üzərində hüquqların qeydiyyatı ilə əlaqədar ərizə daxil olduğu halda, ünvanın verilməsi qeydiyyat üçün müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlər ərzində həyata keçirilir. Bu halda daşınmaz əmlak obyektinin ünvanı üzərində hüquqların qeydiyyata alınmasını təsdiq edən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışda əks etdirilir və əlavə olaraq arayış verilmir. Hüquqların qeydiyyatından imtina edildiyi halda, ərizəçiyə yalnız ünvanın verilməsi ilə əlaqədar sənəd (arayış) verilir. Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan aşağıdakı hallarda verilir və ya dəyişdirilir:
  1. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada torpaq sahəsi ayrıldıqda torpaq sahəsinə;
  2. qanunvericiliyə uyğun olaraq daşınmaz əmlak obyektinin inşası və ya quraşdırılması aparıldıqda və ya obyekt müvafiq qaydada istismara qəbul edildikdə;
  3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada daşınmaz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüququ tanındıqda;
  4. daşınmaz əmlak obyekti üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alındıqda;
  5. daşınmaz əmlak obyekti ayrı-ayrı hissələrə bölündükdə;
  6. daşınmaz əmlak obyektlərinin birləşməsi nəticəsində yeni daşınmaz əmlak obyekti yarandıqda.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • İstifadəçilər xidmətin göstərilməsindən imtina edilməsindən və ya vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə inzibati qaydada şikayət verə bilər. Şikayət ərizəsi "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
 • Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
 • "Əhalinin Dövlət Reyestri" Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya Sistemi
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Qismən elektronlaşdırılıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Qismən avtomatlaşdırılıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi


Ünvan: place Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ 1025, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 50
Telefon: (994-12) 490 24 08
Faks: (994-12) 490 33 59
E-poçt: office@emdk.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: emdk.gov.az
VÖEN: 2000015631
Ödəmə rekvizitləri: Rekvizitlər:
Adı: Mərkəzi Bank
Kodu: 501004
Müxbir hesab: AZ74NABZ011451700000000001944
VÖEN: 9900071001,
S.W.İ.F.T. NABZAZ2C
Alan müştəri;
Adı: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Hesab:AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944
VÖEN: 2000015631
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: İş vaxtı: Həftənin I-V günləri saat 09.00 - 18.00-dək Fasilə: 13.00-14.00 arası
message