Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Qiymətli metallardan zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən məhsullarına öz ad damğalarının verilməsi


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Qiymətli metallardan zərgərlik və digər məişət məmulatlarının hazırlanması ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən məhsullarına öz ad damğalarının verilməsi ilə bağlı müraciətləri əhatə edir.
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • Yerində (şifahi və ya yazılı) məlumatlandırma
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 1 gün 1 gün
Ödənişsiz :
Rüsum : 4 AZN 2 AZN
Xidmət haqqı : Xidmət haqqı yoxdur Xidmət haqqı yoxdur
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsi (ad damğasının ilk dəfə qeydiyyata alınması üçün) "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsi (hər il yenidən qeydiyyata alınması üçün)
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1 - 5-ci günləri
İşin başlama vaxtı : 09:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Ərizə
- Kağız daşıyıcıda
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Ad damğalarının formaları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyənləşdirilir.
  İstehsalçının ad damğası onu digər istehsalçıların ad damğalarından fərqləndirən hərflərin kombinasiyasından, yaxud digər simvollardan ibarətdir.
  Ad damğasında hüquqi şəxs olan istehsalçının adının hər hansı iki hərfi, hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan istehsalçının isə adının və soyadının baş hərfləri həkk edilməlidir. Ad damğasının eni 1 mm-dən, uzunu isə 3 mm-dən artıq olmamalıdır.
  Ad damğasının cilalanmış metal lövhəcik üzərində əksi istehsalçının ərizəsi ilə birlikdə qeydiyyata alınması və saxlanılması üçün əyar nəzarətini həyata keçirən orqana təqdim edilir.
  Ad damğasında məmulatın hazırlandığı və qeydiyyata götürüldüyü ilin sonuncu rəqəmi göstərilir.
  Məmulatlara ad damğası əyar damğasının sol tərəfində vurulur.
  Vaxtı keçmiş ad damğaları istehsalçılar tərəfindən akt tərtib edilməklə, ləğv edilir və bu barədə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidmətinə məlumat verilir.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən xidmət istifadəçiləri xidmətin göstərilməsindən edilən imtinadan yuxarı səlahiyyətli orqana inzibati qaydada şikayət verə bilər. Şikayət kağız üzərində və ya elektron qaydada tərtib oluna bilər. İnzibati şikayətin forması "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə daxil olduğu gündən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Elektronlaşdırılmayıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Avtomatlaşdırılmayıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi


Ünvan: place AZ 1022, Bakı şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 83
Telefon: (994) 404-4699
Faks: (994) 404-4720
E-poçt: office@maliyye.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: www.maliyye.gov.az
VÖEN: 1400108191
Ödəmə rekvizitləri: Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti: VÖEN 1400329071
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı. DXA
Kodu. 210005
VÖEN. 1401555071
Müxbir hesab. AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK.CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan
Adı. Vergilər Nazirliyi yanında 1 saylı Vergilər Departamenti
Hesab№. AZ17CTRE00000000000002117131
VÖEN.1403006271

Büdcə təsnifatının kodu: 142291
Büdcə səviyyəsinin kodu: 1
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Həftənin 1-5-ci günləri
message