Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • - Atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • "ASAN xidmət" mərkəzləri
 • Şəhər və rayon qeydiyyat şöbələri
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Elektron və ya kağız sənədləşmə formalarında
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • Veb sayt vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamə və uşağın doğumu haqqında yeni şəhadətnamə
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 2 iş günü
Ödənişsiz : Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir
Rüsum :
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 13-cü maddəsinə görə doğumun, ölümün, övladlığa götürülmənin və atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilmir.”
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : "ASAN xidmət" mərkəzlərində həftənin 6-7-ci günləri Şəhər və rayon qeydiyyat şöbələrində həftənin 2-6-cı günləri "ASAN xidmət" mərkəzlərində həftənin 1-5-ci günləri
İşin başlama vaxtı : 10:00:00 10:00:00 10:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 17:00:00 18:00:00 20:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 00:00:00 13:00:00 00:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 00:00:00 15:00:00 00:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • - Şəhər və rayon qeydiyyat şöbələrinin inzibati binaları
  - "ASAN xidmət" mərkəzlərinin inzibati binaları
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Ana fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə və ya valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda bu barədə məhkəmə qətnaməsindən çıxarış (Tək atanın ərizəsi əsasında atalıq müəyyən olunduqda)
- Kağız və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Valideynlərin birgə ərizəsi
- Kağız daşıyıcıda
Ana öldükdə onun ölümü haqqında şəhadətnamənin surəti ( tək atanın ərizəsi əsasında atalıq müəyyən edildikdə)
- Kağız və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Uşağın doğumu haqqında tibbi şəhadətnamə
- Kağız formada və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanının müvafiq razılığını təsdiq edən sənəd (Tək atanın ərizəsi əsasında atalıq müəyyən olunduqda)
- Kağız formada və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Ananın xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi barədə məhkəmə qətnaməsindən çıxarış və ya onun yaşadığı yeri müəyyən etməyin mümkün olmasını təsdiq edən daxili işlər orqanlarından müvafiq sənəd (Tək atanın ərizəsi əsasında atalıq müəyyən olunduq)
- Kağız və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Atalığın müəyyən edilməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi
- Kağız formada və ya elektron formada skan edilmiş surəti
Valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda məhkəmənin bu barədə qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi
- Kağız daşıyıcıda
Atalığın müəyyən edilməsinə qəyyumluq orqanının razılığı
- Kağız daşıyıcıda
Valideynlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
- Kağız daşıyıcıda
Ödənilmə üsulları :
 • Ödənişsizdir
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • - Ərizə əsasında atalığın müəyyən edilməsinin qeydə alınması valideynlərdən birinin yaşadığı yerin, atalıq məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə isə məhkəmə qətnaməsinin çıxarıldığı yerin Qeydiyyat şöbəsi (konsulluq idarəsi) tərəfindən həyata keçirilir.
  - Atalığın müəyyən edilməsi valideynlərin birgə ərizəsi və ya məhkəmənin qətnaməsi əsasında qeydə alınır.
  - Qeydiyyat şöbəsi (konsulluq idarəsi) ana öldükdə, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə, ananın yaşadığı yeri müəyyən etmək mümkün olmadıqda və ya o, valideynlik hüquqlarından məhrum edildikdə, atalığın müəyyən edilməsini yerli İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanlarının razılığı ilə uşağın atasının ərizəsi əsasında qeydə ala bilər.
  - Valideynlərdən biri üzürlü səbəbdən atalığın müəyyən olunmasını qeyd etdirmək üçün Qeydiyyat şöbəsinə (konsulluq idarəsinə) gələ bilmədikdə, onun birgə ərizədəki imzasının həqiqiliyi yaşadığı yerin Qeydiyyat şöbəsi (konsulluq idarəsi) tərəfindən və ya notariat qaydasında təsdiq edilməlidir.
  - Uşaq aralarında nigah olmayan şəxslərdən olduqda və valideynlərin birgə ərizəsi və ya uşağın atasının ərizəsi olmadıqda, habelə uşaq yetkinlik yaşına çatdıqda Qeydiyyat şöbəsi (konsulluq idarəsi) atalığın müəyyən edilməsini atalıq uşağın valideynlərindən birinin, uşağın qəyyumunun (himayəçisinin), uşağı saxlayanın, uşaq yetkinlik yaşına çatdıqda onun özünün ərizəsi ilə məhkəmə qaydasında müəyyən edildikdən sonra məhkəmə qətnaməsinə əsasən qeydə alır.
  - Ananın xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilməsi barədə məhkəmə qətnaməsindən çıxarış və ya onun yaşadığı yeri müəyyən etməyin mümkün olmasını təsdiq edən daxili işlər orqanlarından müvafiq sənəd.
  - Yetkinlik yaşına çatmış şəxs barədə atalığın müəyyən olunmasına yalnız onun razılığı ilə, həmin şəxs fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə isə onun qəyyumu və ya yerli İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanının razılığı ilə yol verilir.
  - Atalığın müəyyən olunmasını qeyd edərkən uşağa valideynlərin razılığı ilə atanın və ya ananın soyadı verilir, valideynlər arasında uşağın soyadına münasibətdə razılıq olmadıqda yaranan fikir ayrılığı uşağın yaşadığı yerin yerli İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanı tərəfindən həll olunur.
  - Uşağın doğumu Qeydiyyat şöbəsində (konsulluq idarəsində) qeydə alınmamışdırsa, atalığın müəyyən edilməsinə doğum qeydə alındıqdan sonra yol verilir. Doğum haqqında akt qeydi itirildiyi hallarda atalığın müəyyən edilməsinin qeydiyyatı doğum akt qeydi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bərpa olunduqdan sonra həyata keçirilə bilər.
  - Uşağın anası ilə nikaha daxil olmayan, lakin özünü uşağın atası hesab edən şəxs öldükdə, atalığın tanınması faktı Azərbaycan Respublikasının mülki-prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında müəyyən oluna bilər.
  -Qeydiyyat şöbəsi (konsulluq idarəsi) atalığın müəyyən olunması haqqında qeydlərə əsasən uşağın doğumu haqqında qeydlərdə dəyişikliklər edir və doğma haqqında yeni şəhadətnamə verir. Doğum haqqında əvvəllər verilmiş şəhadətnamə ləğv edilir.
  - Qeydiyyat şöbəsi atalığın müəyyən edilməsi barədə valideynlərin birgə ərizəsini və ya tək atanın ərizəsini, məhkəmə qətnaməsi əsasında atalığın müəyyən edilməsi barədə ərizəni və ona əlavə olunmuş sənədləri qəbul edir və həmin gün atalığın müəyyən edilməsinin qeydiyyatını aparır.
  -Ərizə verən şəxslərin iştirakı ilə atalığın müəyyən edilməsi haqqında akt qeydi tərtib edir, akt qeydinə yazılan hər bir qeyd ərizə verən şəxslərə oxunur, onlar tərəfindən və qeyd aparan vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir, atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamələr tərtib olunur, vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq edilir, şəhadətnamə müvafiq reyestrdə qeyd olunur və ərizə verən şəxs şəhadətnamənin alınmasına dair reyestrdə imza edir.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • - Şikayətə "İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinnə uyğun olaraq 1 ay müddətdə baxılır.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
 • "Vətəndaşlıq vəziyyəti
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
 • "Əhalinin Dövlət Reyestri" Avtomatlaşdırılmış Qeydiyyat İnformasiya Sistemi
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Qismən elektronlaşdırılıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Avtomatlaşdırılmayıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi


Ünvan: place Bakı şəhəri, Az1073, İnşaatçılar prospekti 1
Telefon: (99412) 510-10-01, 537-05-54
Faks: (99412) 538-08-57
E-poçt: contact@justice.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: http://www.justice.gov.az/
VÖEN: 1300286111
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Həftənin 1-5-ci günləri, E-poçt: international@justice.gov.az Qaynar xətt: (012) 5397675
message