Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin əmək kollektivi üzvlərinə güzəştli satışı


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) ilkin (start) qiymətinin 15%-nin üzərində mülkiyyət hüquqlarının əldə edilməsi ilə bağlı əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışını müəyyən edir.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • elektron formada
 • Elektron müraciət və nəticənin ənənəvi məlumat daşıyıcısında təqdim olunması
 • Elektron və ya kağız sənədləşmə formalarında
 • Poçt xidməti vasitəsi ilə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin yerində təqdim edilməsi
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • E-poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • KİV-də məlumatın verilməsi
 • Telefon vasitəsilə məlumatlandırma
 • Veb sayt vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • İşçilərə müvafiq sayda səhmlərə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bildiriş verilir.
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 25 gün
Ödənişsiz :
Rüsum : Rüsum yoxdur
Xidmət haqqı : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II DÖVLƏT PROQRAMI"nın 4.2.5-ci yarımbəndinin 4-cü abzasına əsasən özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilən müəssisə və obyektin ilkin (start) qiymətinin güzəştli satışa yönəldilən hissəsinin 70% güzəşt edilmiş məbləği güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olan şəxslərin sayına bölünməklə hər bir işçinin bərabər həcmdə tam ödəyəcəyi məbləğ və ona müvafiq əldə edəcəyi əmlak payı müəyyən edilir. 
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II DÖVLƏT PROQRAMI"nın 4.2.5-ci yarımbəndinin 4-cü abzası
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Özəlləşdirmə haqqında rəsmi elan olunan gündən etibarən 25 gün ərzində Əmlak Xidmətləri Məkanı həftənin 1-5-ci günləri, saat 09:00 - 19:00 Əmlak Xidmətləri Məkanı şənbə və bazar günləri, saat 10:00 - 17:00
İşin başlama vaxtı : 09:00:00 09:00 10:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00 19:00 17:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00 00:00 00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00 00:00 00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • - Əmlak Xidmətləri Məkanı

  - Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin inzibati binası
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Güzəştli satışda iştirak etmiş şəxslərin ümumi yığıncağının protokolu (işçilərin sayı 3 və daha çox olduqda)
- Sənədin əsli (müəssisənin möhrü ilə təsdiqlənir)
Ödəniş qəbzi
- Sənədin əsli
Fiziki şəxsin adından çıxış etmək səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə
- Sənədin əsli
Fiziki şəxsin və ya onu təmsil edən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
- Sənədin əsli
Güzəştli satışda iştirak edən əmək kollektivi üzvlərinin siyahısı
- Sənədin əsli
Ərizə
- Elektron formada (xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanından yüklənərək doldurulur) və ya əsli (şəxsən müraciət edildikdə)
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
 • Nağd
 • Onlayn ödəmə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • "Hərrac gününə ən azı 30 (otuz) gün qalmış hərrac haqqında məlumat Satıcının rəsmi mətbu orqanı olan ""Mülkiyyət"" qәzetindә dərc edilir. Hərraca qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifariş və digər zəruri sənədləri hәrracın başlanmasına ən geci üç bank günü qalanadək təqdim etmiş və özəlləşdirmə obyektinin ilkin satış qiymətinin 10 faizi həcmində beh keçirmiş hüquqi və fiziki şəxslər buraxılırlar.
  Özəlləşdirilən başa çatdırılmamış tikililərin alıcıları aşağıdakılar ola bilər:
  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları;
  dövlət müəssisəsi, birliyi və təşkilatı olmayan hüquqi şəxslər;
  nizamnamə kapitalında dövlətin payı 25 faizdən çox olmayan hüquqi şəxslər;
  xarici hüquqi və fiziki şəxslər.
  Özəlləşdirmə zamanı bir obyekt iki, yaxud bir neçə alıcı tərəfindən şərikli satın alına bilər.
  Hərraclarda iştirak etmək üçün sifarişçi satıcının müəyyən etdiyi formada elektron (elektron müraciət edildikdə) və ya kağız daşıyıcıda (poçt xidməti vasitəsilə və ya şəxsən müraciət edildikdə) sifariş təqdim edir. Sifarişin və ona əlavə edilən sənədlərin qəbulu dərc olunmuş məlumatda göstərilən müddətdə həyata keçirilir. Hərraclarda iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün sifarişçisi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim etməlidir. Sifariş və ona əlavə edilmiş sənədlər satıcı tərəfindən qəbul edilib qeydiyyata alınır və bunun müqabilində hərracda iştirak etmək üçün buraxılmış şəxslərə onların hərracda iştirak etmə nömrəsi, satışa çıxarılan əmlakın adı əks olunan bilet verilir. Bilet verildiyi andan sifarişçi hərrac iştirakçısı statusu alır. Hərrac aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
  - hərracı satıcı tərəfindən muzdla tutulmuş hәrracçı aparır;
  - hərrac müəssisənin (obyektin) və səhmin habelə torpaq sahələrinin qısa xarakteristikası və ilkin satış qiymətinin elan olunması ilə başlanır. Satış qiyməti elan olunduqdan sonra hərrac iştirakçıları öz biletlərini qaldırmaqla elan olunmuş qiymətə müəssisəni (obyekti) və ya səhmi habelə torpaq sahələrinin almağa razı olduqlarını bildirirlər;
  - ilkin satış qiyməti iştirakçılar tərəfindən əlavə etmə yolu ilə artırılır. Hər yeni təklif ilkin satış qiymətinin 1 faizindən az olmamalıdır;
  - hәrracçı yeni satış qiymətini üç dəfə təkrar edir. Təklif olunmuş qiymətə dair digər alıcılardan heç biri biletini qaldıraraq münasibətini bildirmədikdə, hərrac başa çatmış hesab edilir. Ən yüksək qiyməti təklif etmiş iştirakçı hərracın qalibi sayılır. Hәrracı müəssisənin (obyektin) və ya səhmin (səhm zərfinin) satıldığını, satış qiymətini və qalibin biletinin nömrəsini elan edir;
  - ilkin qiymət 3 (üç) dəfə elan olunduqdan sonra alıcılardan heç biri biletini qaldırmazsa, hərrac baş tutmamış hesab olunur və müəssisə (obyekt), səhm satıcıya qaytarılır;
  - özəlləşdirilən müəssisələrin (obyektlərin), səhmlərin hərracda satışı zamanı alıcı kimi hüquqi və fiziki şəxs, o cümlədən əmək kollektivi hərracın yeganə iştirakçısı olarsa, bu halda müəssisə (obyekt) və səhmlər həmin şəxsə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, start qiyməti ilə, yaxud hərrac şərtləri ilə müəyyənləşən qiymətlə satılır;
  - hərrac başa çatdıqdan sonra hərrac komissiyası hərracın yekunlarını protokollaşdırır. Hərracın nəticələrinə görə yekun protokolu iki nüsxədə tərtib edilir, hərraca yekun vurulan gün iclasda iştirak edən komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır və təsdiq olunmaq üçün satıcıya verilir. Həmin protokol 3 (üç) gün müddətində satıcı tərəfindən təsdiq edilir. Protokol 2 (iki) nüsxədə alıcı və ya onun nümayəndəsi, komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır. Protokolda satıcı və alıcı haqqında məlumatlar, özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) və səhmin adı, axırıncı satış qiyməti, habelə alqı-satqı müqaviləsini imzalamaq haqqında tərəflərin öhdəlikləri əks olunur. Hərracın yekunları haqqında protokolun bir nüsxəsi alıcıya verilir. Bu protokol obyekt üzrə alqı-satqı müqaviləsi bağlanması üçün alıcının hüququnu təsdiq edən sənəddir. Hərracın qalibi hərrac başa çatdıqdan sonra həmin gün hərracın yekunları haqqında protokola imza etməlidir;
  - hərrac baş tutmadığı hallarda onun yekunu protokollaşdırılır və protokolda müəssisənin (obyektin) və səhmin satıcıya qaytarılması qeyd edilir;
  - hərracın qalibi hərrac başa çatdığı gün onun yekunları haqqında protokolu imzalamadıqda hərracın nəticələri ləğv edilir, keçirilmiş beh geri qaytarılmır, müəssisə və obyekt satıcının sərəncamında qalır.
  Dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk iki hərracda sifariş verilmədikdə (və ya əmlak satılmadıqda), satıcı tәrәfindәn üçüncü hərracda həmin әmlakın start qiyməti ilkin start qiymətinin 10 faizi həcmində, dördüncü hərracda ilkin start qiymətinin 25 faizi həcmində, beşinci hәrracda ilkin start qiymətinin 50 faizi həcmində aşağı salınır. Hərracın nəticələri hərracın keçirildiyi gündən 15 (on beş) gün müddətində Satıcısının rəsmi mətbu orqanı olan ""Mülkiyyət"" qəzetində dərc olunur. Satıcı və alıcı arasında hərracın yekunları haqqında protokol imzalandığı andan 10 (on) təqvim günü ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq alqı-satqı müqaviləsi imzalanmalıdır. Alıcı göstərilən müddətdə müqaviləni imzalamaqdan imtina etdikdə onun tәrәfindәn ödənilmiş beh geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür. Hərracın qalibi müqavilənin bağlandığı andan ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi hesaba köçürür. Müəyyən olunmuş müddətdə alıcı qeyd olunan məbləği ödəmədiyi halda alqı-satqı müqaviləsi qüvvədən düşmüş hesab edilir və keçirilmiş beh geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür. Hərracda obyektin satışı üçün ödənilmiş beh satılan obyektin satış qiymətinə daxil edilir. Hərracın digər iştirakçılarının ödəmiş olduqları beh satıcı tərəfindən təqdim edilmiş siyahılar üzrə hərrac iştirakçısının tələbi ilə 10 (on) bank günü müddətində geri qaytarılır. Satıcı alqı-satqı müqaviləsində göstərilən digər öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Alıcının mülkiyyət hüquqları daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alınır və bu barədə ona reyestrdən çıxarış verilir."
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • """İnzibati icraat haqqında"" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən xidmət istifadəçiləri xidmət göstərilməsi zamanı yaranan mübahisələrlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə inzibati qaydada şikayət verə bilər.
  İnzibati şikayətin forması ""İnzibati icraat haqqında"" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə daxil olduğu gündən ""İnzibati icraat haqqında"" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər."
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
 • "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Qismən elektronlaşdırılıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Qismən avtomatlaşdırılıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi


Ünvan: place Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti 155
Telefon: (012) 493-88-67
Faks: (012) 492-58 95
E-poçt: office@economy.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: www.economy.gov.az
VÖEN: 1700012751
Ödəmə rekvizitləri: Bank rekvizitləri: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bakı şəhər Vergilər Departamenti
VÖEN: 1400305751
SWİFT: CTREAZ22
KOD: 210005
Müxbir hesab: 0132033003944
VÖEN (bank) 14011555071
Hesablaşma hesab: 2117131
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Həftənin I-V günləri, saat 9:00-18:00-dək. Fasilə 13:00-14:00-dək.
message