Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsi


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbzin verilməsini əhatə edir.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamenti
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Poçt xidməti vasitəsi ilə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • E-poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma
 • Telefon vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbz verilir
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 30 gün
Ödənişsiz : Xidmət ödənişsiz həyata keçirilir
Rüsum :
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : Xidmət ödənişsiz olaraq həyata keçirilir
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1-5-ci günləri
İşin başlama vaxtı : 09:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinin inzibati binası
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Xarici əməkdaşın şəxsi gəlir vergilərinin ümumi məbləği haqqında illik məlumatı
- Sənədin əsli
Ərizə
- Sənədin əsli
Ödənilmə üsulları :
 • Xidmət ödənişsizdir
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Vergilər Nazirliyi hər bir Xarici əməkdaşa və ya onun İşəgötürəninə və ya İnzibati Agentinə Azərbaycan şəxsi gəlir vergisinin ödənişinə dair qəbz verir. Hər bir Xarici əməkdaş Azərbaycan şəxsi gəlir vergisinin ödənişi haqqında qəbzi özünün İşverəni Xarici əməkdaşın şəxsi gəlir vergilərinin ümumi məbləği haqqında illik məlumatı Vergilər Nazirliyinə təqdim etdikdən sonra otuz (30) gün ərzində alır. Azərbaycan Respublikasının şəxsi gəlir vergisinin ödənilməsinə dair qəbzdə pul vahidi və Təqvim ili üçün Xarici əməkdaş tərəfindən və ya onun adından ödənilmiş Azərbaycan şəxsi gəlir vergisinin məbləği qeyd olunur. Azərbaycan şəxsi gəlir vergisi ödənilməsinə dair qəbzdə məbləğlər Manatla və ya Dollarla göstərilir.

  Hər bir İşəgötürən və ya İnzibati Agent təqvim rübü ərzində özünün Yerli və Vergi rezidenti olan Xarici əməkdaşları ilə bağlı olaraq həyata keçirilmiş Azərbaycan şəxsi gəlir vergilərinin ümumi
  məbləği haqqında Vergilər Nazirliyinə təsdiq edilmiş formada Muzdlu İşlə Əlaqədar Ödəmə Mənbəyində Tutulan Vergi Bəyannaməsi təqdim edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Belə hesabat Azərbaycan Respublikası Vergi Orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş Muzdlu işlə əlaqədar Ödəmə Mənbəyində tutulan Vergi Bəyannaməsi formasında təqdim edilir və həmin bəyannamənin təqdim edilməsi üçün
  son tarix Təqvim rübü başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dir. Hər bir İşəgötürən və ya İnzibati Agent təqvim ili ərzində Vergi rezidenti olan Xarici əməkdaşları ilə bağlı olaraq həyata keçirilmiş Azərbaycan şəxsi gəlir vergilərinin ümumi məbləği haqqında illik məlumatları 4-cü rüb üçün nəzərdə tutulmuş müddətdə Vergi Bəyannaməsi ilə birlikdə Bəyannamənin əlavəsini doldurmaqla təqdim edir. Həmin
  bəyannamənin təqdim edilməsi müddətinin üç (3) ayadək uzadılması üçün Vergilər Nazirliyinə yazılı şəkildə müraciət oluna bilər.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • İstifadəçi elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə inzibati qaydada yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və məhkəməyə şikayət edə bilər. Elektron xidmətin göstərilməsindən və ya elektron xidmətin göstərilməsindən imtinadan qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər. İnzibati şikayətin forması "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasinın Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayət inzibati orqana verildikdə, şikayətə "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 78-ci maddəsinə əsasən, 1 ay müddətinə baxılır. Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
 • Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Elektronlaşdırılmayıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Tam avtomatlaşdırlıb

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi


Ünvan: place Azәrbaycan Respublikası, AZ1073, Bakı şәhәri, Landau küç.,16.
Telefon: (99412) 4038970
Faks: (99412) 4038971
E-poçt: office@taxes.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: http://www.taxes.gov.az/
VÖEN: 1300204521
Ödəmə rekvizitləri: VÖEN:1300204521
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN:1401555071
İBAN: AZ65CTRE00000000000002118401
Kod: 210005
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK: CTREAZ22
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: İş saatları 09:00-18:00 Nahar fasiləsi 13:00-14:00
message