Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət ümumi istifadəli və müəssisə daxili radiorabitə şəbəkələrində istifadə olunan radiotezliklərin və avadanlıqların qeydiyyatı üçün müraciətin və tələb olunan sənədlərin qəbul edilməsindən və nəticəsi barədə istifadəçiyə məlumat verilməsindən ibarətdir.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ).
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Elektron və ya kağız sənədləşmə formalarında
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • E-poçt vasitəsilə məlumatlandırma
 • Poçt xidməti vasitəsilə məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Radiotezliklərin və radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı.
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 15 günədək
Ödənişsiz :
Rüsum : Rüsum yoxdur
Xidmət haqqı :
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : - "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş güc meyarı həddinin müəyyən edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19.04.2004-cü il tarixli 54 nömrəli qərarının 1-ci hissəsi; - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01.02.2007-ci il tarixli 22 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı, istifadəsi və ödənişlərin təyin olunması Qaydaları"nın 2-ci hissəsi"; - Milli Televiziya və Radio Şurasının, Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin qərarları. - "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsi. - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları" və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın 15.10-cu bəndi.
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1-5 günləri (kağız daşıyıcıda müraciətlər üçün) Elektron qaydada həftənin bütün günləri
İşin başlama vaxtı : 09:00:00 00:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00 00:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00 00:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00 00:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Radiotezliklər İdarəsi
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Radioelektron vasitələrinin müvafiq anket sənədləri
- Kağız və ya elektron formada
İstifadə olunacaq REV-in texniki göstəriciləri
- Kağız və ya elektron formada
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən verilmiş razılıq məktubunun surəti
- Kağız və ya elektron formada
Rabitənin təşkili sxemi
- Kağız və ya elektron formada
Hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti
- Kağız və ya elektron formada
REV-in mülki dövriyyəsinə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi icazənin surəti
- Kağız və ya elektron formada
24 REV-ə verilmiş uyğunluq sertifikatının surəti
- Kağız və ya elektron formada
Hüquqi şəxsin nizamnaməsinin (əsasnaməsi) surəti
- Kağız və ya elektron formada
Radioelektron vasitələrinin (REV) qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlər: 2.1. ərizə
- Kağız və ya elektron formada
Tezlik nominalının ayrılması ilə bağlı Dövlət Radiotezliklər İdarəsinə təqdim olunan sənədlər: 1.1. Ərizə (Fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi-PİN kodu və vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınmasını təsdiq edən şəhadətnamə-nömrəsi müraciət formasına daxil edilir
- Kağız və ya elektron formada
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyanın (bundan sonra - Komissiya) qərarı haqqında bildiriş aldıqdan sonra istifadəçi konkret tezlik nominallarının (kanallarının) qeydiyyata alınması üçün 10 (on) gün müddətində DRİ-yə müraciət edir.
  Sənədlər qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli, 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"a uyğun olaraq qeydiyyata alınır və məsul şöbəyə icra edilməsi üçün göndərilir. Məsul şöbədə sorğuya və ona əlavə edilən sənədlərə baxılır, aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə istifadəçiyə 5 gündən gec olmayaraq məlumat verilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan və təkrar sorğu ilə müraciət edildikdən sonra onlara 15 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir. Komissiyanın qərarına müvafiq olaraq müraciət etmiş hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılmış tezlik nominalları (kanalları) DRİ tərəfindən qeydiyyata alınır.
  Hüquqi və fiziki şəxslər DRİ ilə tezlik nominalları üçün mövcud tariflərə uyğun ödəniş edilməsi, tezliklərdən qanunvericiliyə uyğun istifadə olunması və s. üçün müqavilə bağlayırlar. DRİ tərəfindən istifadəçiyə verilmiş yaradılacaq şəbəkənin təyinatına uyğun anketlər doldurularaq geri qaytarılır.
  Təqdim olunmuş anket materiallarına əsasən hər bir radiorabitə vasitəsi üçün ödəniş aparıldıqdan sonra, həmin radiorabitə vasitələri DRİ-də qeydiyyata alınır və onların istifadəsinə icazə vərəqələri verilir.
  Komissiyanın qərarında göstərilən müddətdə sifarişçi tərəfindən DRİ ilə müqavilə bağlanmadığı təqdirdə, qərar qüvvədən düşmüş hesab edilir.
  Respublikanın ərazisində istifadəsinə Komissiya tərəfindən qərar verilmiş bütün növ radiouzadıcılar (radiotelefonlar) DRİ-də müvafiq qaydada qeydiyyata götürülür.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən xidmət istifadəçiləri xidmətin göstərilməsindən edilən imtinadan yuxarı səlahiyyətli orqana inzibati qaydada şikayət verə bilər. Şikayət kağız üzərində və ya elektron qaydada tərtib oluna bilər. İnzibati şikayətin forması "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə daxil olduğu gündən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
 • Abonentlərin informasiya bazası
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
 • "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Qismən elektronlaşdırılıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Avtomatlaşdırılmayıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi


Ünvan: place AZ 1000, Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi, 33
Telefon: (994) 498-5838
Faks: (994) 498-7912
E-poçt: mincom@mincom.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: http://www.mincom.gov.az/
VÖEN: 9900033991
Ödəmə rekvizitləri: B1. Benifisiar (alan) bank
Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi (DXA)
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. BIK:CTREAZ22
B2. Alan təşkilat
Adı: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Hesab №: AZ59CTRE00000000000002158570
VÖEN: 9900033991
D3. Büdcə təşkilatının kodu 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu 7
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Qaynar xətt - 1655
message