Menu mail_outline
mail_outlineMÜRACİƏT GÖNDƏR

Qiymətli metallardan hazırlanmış məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının dövlət əyar damğalanması


Dövlət orqanı :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Xidmətin məzmunu :
 • Bu xidmət qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması ilə bağl müraciətləri əhatə edir.
  Qiymətli metallardan və onların əlvan metallarla ərintilərindən bədii təsvir üsullarını, qiymətli, yarımqiymətli bəzək daşlarını, təbii və süni mənşəli materialları tətbiq etməklə hazırlanmış zərgərlik, məişət məmulatları, əşyaları dövlət əyar damğası ilə damğalanmalıdır.
Xidmətin aid olduğu təsnifat :
Xidməti həyata keçirən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti
Xidmətin icrasında iştirak edən dövlət orqanının və (və ya) onun struktur bölməsinin adı :
Xidmətin hüquqi əsası :
Xidmətin həyata keçirilmə formaları :
 • Xidmət yerinə gəlməklə müraciət və nəticənin kağız daşıyıcısında təqdim olunması
Xidmətin həyata keçirilməsi və nəticəsi proseduru barədə məlumatlandırma forması :
 • Yerində (şifahi və ya yazılı) məlumatlandırma
Xidmətin həyata keçirilməsinin nəticəsi :
 • Qiymətli metaldan olan məmulatların əyarlanması və damğalanması
Xidmət istifadəçisi barədə məlumat :
Xidmətin həyata keçirilməsi müddəti, Dövlət rüsumu, Xidmət haqqı, Ödənişin hüquqi əsası :
Müddət (Məbləğ) : 1 gün
Ödənişsiz :
Rüsum : 2 AZN
Xidmət haqqı : Xidmət haqqı yoxdur
Ödənişlə bağlı qeyd :
Ödənişin hüquqi əsası : "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Rüsumla bağlı əlavə qeyd :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müraciətlərin qəbulunun vaxtı və müddəti :
Dövr (Rüb, Ay) :
Dövr (1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 3-cü həftə, 4-cü həftə, tək həftələr, cüt həftələr) :
Günlər : Həftənin 1 - 5-ci günləri
İşin başlama vaxtı : 09:00:00
İşin sona çatma vaxtı : 18:00:00
Fasilənin başlama vaxtı : 13:00:00
Fasilənin sona çatma vaxtı : 14:00:00
Xidmətin göstərilmə yeri :
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti
Xidmətin həyata keçirilməsinin dayandırılması və ya ondan imtina edilməsinin hüquqi əsasları :
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdimedilmə forması :
info
Tələb olunan sənədin adı
- Tələb olunan sənədin təqdimedilmə forması
Ərizə (qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar əlavə edilməklə)
- Kağız daşıyıcıda
Ödənilmə üsulları :
 • Bank vasitəsi ilə
Xidmətin həyata keçirilməsi üçün inzibati prosedurlar :
 • Azərbaycan Respublikasının ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri tərəfindən istehsal edilmiş və ya satış məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirilmiş qiymətli metallardan hazırlanmış məhsullar, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatları əyarlanmaq və damğalanmaq üçün təqdim edilərkən, belə məmulatların əyarı ərizədə göstərilən əyardan aşağı olduqda, həmin məmulatlar (xarici ölkədən gətirilmiş məmulatın üzərində olan əyar damğası və yaxud həkk olunmuş rəqəmlər silinməklə) Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə müəyyən edilmiş əyara uyğun əyarla damğalanır.
  Vətəndaşlar tərəfindən belə məmulatlar təqdim edildikdə, həmin məmulatların üzərindəki damğa izləri təmizlənməklə, qanunla müəyyən edilmiş əyara uyğun əyar damğası ilə damğalanır.
  Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri tərəfindən istehsal edilmiş qiymətli metallardan hazırlanmış məhsullar, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatları əyarlanmaq və damğalanmaq üçün daşlar bərkidilmədən təqdim edilməlidir.
  Aşağıda adları çəkilən əşyalar dövlət əyar damğası ilə damğalanmadan azad edilirlər:
  - statusu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş və tərkibində qiymətli metal olan dövlət mükafatları;
  emissiya olunmuş yubiley sikkələri;
  - tarixi və arxeoloji əhəmiyyətə malik qiymətli metallardan olan məmulatlar;
  - qiymətli metallardan hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının və başqa dövlətlərin sikkələri;
  - silahların, vazların, boşqabların, mücrülərin, dini ibadət və ona oxşar əşyaların üzərində işlənmiş qiymətli metallardan naxışlar;
  qiymətli metallardan olan külçələr;
  - elm, istehsalat, təbabət və başqa xüsusi məqsədlər üçün qiymətli metallardan hazırlanmış cihazlar, laboratoriya qabları və digər məmulatlar.
Xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan mübahisələrin məhkəməyəqədər (məhkəmədənkənar) həlli imkanları barədə məlumatlar :
 • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 71-72-ci maddələrinə əsasən xidmət istifadəçiləri xidmətin göstərilməsindən edilən imtinadan yuxarı səlahiyyətli orqana inzibati qaydada şikayət verə bilər. Şikayət kağız üzərində və ya elektron qaydada tərtib oluna bilər. İnzibati şikayətin forması "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır. Şikayətə daxil olduğu gündən "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və mahiyyəti üzrə qərar qəbul edilir. Müəyyən edilmiş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə və ya qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər.
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən informasiya sistemləri və ehtiyatları :
Xidmətin həyata keçirilməsində istifadə edilən fərdi məlumatların informasiya sistemləri :
Xidmətin elektronlaşma səviyyəsi :
 • Elektronlaşdırılmayıb
Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi :
 • Avtomatlaşdırılmayıb
Xidmətin elektron ünvanı :

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi


Ünvan: place AZ 1022, Bakı şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 83
Telefon: (994) 404-4699
Faks: (994) 404-4720
E-poçt: office@maliyye.gov.az
Rəsmi internet informasiya ehtiyatının ünvanı: www.maliyye.gov.az
VÖEN: 1400108191
Ödəmə rekvizitləri: Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti: VÖEN 1400329071
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı. DXA
Kodu. 210005
VÖEN. 1401555071
Müxbir hesab. AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK.CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan
Adı. Vergilər Nazirliyi yanında 1 saylı Vergilər Departamenti
Hesab№. AZ17CTRE00000000000002117131
VÖEN.1403006271

Büdcə təsnifatının kodu: 142291
Büdcə səviyyəsinin kodu: 1
İş qrafiki və orqan tərəfindən zəruri hesab edilən digər məlumatlar: Həftənin 1-5-ci günləri
message